Blog

Kazan Kule Kimyasalları Nedir? Kazanlar İçin Hangi Kimyasalları Kullanılır?

Bu kimyasallar başlığını incelemeden önce kazanlar, tipleri ve işletme unsurları hakkında temel bilgileri sıralayacağız. Öncelikle buhar kazanı ısı enerjisini bir yerden bir başka yere taşımak için kullanılan su buharının üretildiği ekipmana verilen isimdir. Alev –duman borulu kazanlar ve Su borulu kazanlar (Jeneratörler) olarak iki gruba ayrılır. Buhar kazanı işletmesi için 5 temel unsur vardır. Bunlar; su kalitesi, yıkama, tekrar eden güvenlik kontrolleri, korozyondan koruma ve verimdir. Kazan suyunun ve besleme suyunun kalitesi, tüm buhar kazanı tasarımlarında çok önemlidir. Su kalitesi belirlenirken ekonomik bir çözüm üretilmesi amaçlanır. Kazan tipine bağlı olarak kazan suyunun tuzluluk sınırları belirlenmeli. Kazan bu sınır aşılmayacak şekilde işletilmelidir. Besleme suyu da bu husus dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Su borulu kazanlar işletilirken kazan suyu tuzluluğu 2000 μS /cm altında tutulmalıdır. Boruların tıkanmasını ve ısı transferinin engellenmesini önlemek için bu şarttır. Kazan suyunda bu tuzluluk sınırını geçmemek için besleme suyunun çok iyi hazırlanması gerekir. RO gibi teknikler ile demineralize edilmiş su ile kazan beslenmelidir. Alev borulu kazanlar işletilirken kazan suyu tuzluluğu 6000 μS /cm altında tutulmalıdır. Kazan suyunda bu tuzluluk sınırını geçmemek için basit su yumuşatma cihazları ile hazırlanmış yumuşak su kullanılabilir. Alev borulu kazanların su mahalli kolayca temizlenirken su borulu kazanlarda boruların temizliği zor ve pahalıdır. Yıkama işlemi korozyon inhibitörü içeren kuvvetli asitler kullanılarak gerçekleştirilir. Güvenlik kontrolleri yılda en az bir kez olmak üzere yetkili firmalara yaptırılır. Alev borulu kazanlarda basit hidrostatik testler yapılır. Ultrason gibi tahribatsız testler nadiren ve dar bir kapsamda gerekli olur. Su borulu kazanlarda hidrostatik teste ek olarak ultrasonik test de gereklidir. Modern kazanlarda karşı karşıya olunan üç ana korozyon mekanizması üstünde duracağız. Bunlar; CO2 korozyonu, O2 korozyonu ve birikinti altı korozyonudur. Çözünmüş olan CO2 aşağıdaki denkleme göre asiditeyi arttırır. Bu olaydan meydana gelen asidite, özellikle kondens devrelerinde korozyona yol açar. Arızalanan kondenstoplardan kaçan buharlar verim kaybına neden olur. Ekipman ömrü kısalır. Karbondioksit korozyonundan korunmak için Teknophos 14 kullanılır. Oksijen korozyonundan korunmak için Teknophos 17 kullanılır. Birikinti altı korozyonundan korunmak için kazan suyu tuzluluğu, pH ve kalsiyum konsantrasyonuna dikkat etmek gerekir. Dikkat edilmezse metal yüzeylerinde birikinti oluşmaya başlar. Oluşan birikintilerin altında korozyon başlar. Korunmak için Teknophos 20 kullanılır. Isı transfer yüzeylerinde oluşan kışır tabakaları verimi düşürür. 1 mm kışır kalınlığı % 5-8, 2 mm kışır kalınlığı % 8-10, 3 mm kışır kalınlığı %10-15, 4 mm kışır kalınlığı, yapısına bağlı olarak %15-25 enerji kaybına neden olmaktadır. Isı transfer yüzeylerini temiz tutmak için Teknophos T100 kullanılır.