Blog

Su Şartlandırma Kimyasalları Nedir? Ne İşe Yararlar?

Su şartlandırma kimyasalları ile (depozit ve korozyon önleyici kimyasallar) fabrikalara, sanayi tesislerine, hastanelere, turizm sektörüne, alışveriş merkezlerine, enerji santrallerine, çamaşırhanelere, gıda sektörüne ve tarım sektörüne ürün tedarik etmekteyiz. Kimyasal satılan tesislerde, konusunda uzman kişiler tarafından, kimyasalların uygulaması ve uygulama sonrasında yerinde yapılan analizlerle, sistem sürekli kontrol altında tutulmaktadır.

Buhar kazanları, buhar üretmekte yararlanılan kömür, yağyakıt, motorin, doğalgaz ve fosil yakıtları, bazı tesislerde ise artık yakıtın yakılmasıyla ortaya çıkan ısıyı, içindeki suyu ısıtmak için kullanan kazana denir. Genellikle ısıtma ve enerji üretiminde kullanılırlar. Kimi zaman nükleer reaktörlerde de, basınç altında buhar üretmek amacıyla ısı kaynağı olarak yararlanılır. Başka bir deyişle buhar kazanları, istenilen sıcaklık ve miktarda buhar üreten cihazlardır. Buharın, endüstride tercih edilmesinin en önemli sebepleri; çok iyi bir ısı taşıyıcısı olması, ısı transferi özelliklerinin özellikle faz değişiminden dolayı yüksek olması ve iletiminin çok kolay olması ile herhangi bir pompalama sistemine ihtiyaç duymamasıdır. Buhar sadece ısı taşıyıcı özelliğinin dışında bazı proseslerde nemlendirme özelliği için de kullanılmaktadır. Soğutma kulelerinde suyu ancak yüzeyinden soğutmak mümkün olduğundan, bu özellik soğutma kulelerinin tertip ve inşaatında esas alınmıştır. Su mümkün olan en yüksek soğutma randımanına erişebilmesi için mümkün mertebede çok parçacığa ayrılmalıdır, bu sayede hava ile temas edecek olan suyun yüzeyi artmış olacaktır. Bunu mümkün kılmak üzere su soğutma kulelerinin iç kısımlarında basamaklı şekilde üst üste yerleştirilen dolgu maddeleri kullanılmıştır. Su, soğutma kulesinin üst kısmında bulunan dağıtıcı oluklar vasıtasıyla dağıtılır, bu işleme yağmurlama denilir. Su soğutma yüzeyini oluşturan dolgu basamaklarına çarparak partiküllere ayrılır. Diğer taraftan fanlar veya doğal olarak yaratılan atmosferik hava sirkülasyonu, su ile teması sonucu suyun bir kısmı buharlaşacaktır, suyun buhar haline geçebilmesi için suyun ısısını çekecek dolayısıyla suyu soğutmuş olacaktır. Isıtma kapalı devre, hidrolik ısıtma sistemleri olarak da bilinen sıcak su sistemleri, suyu tesisat devresinde çevrim yaparak dağıtmaktadır. Yüksek sıcaklık su sistemleri (180 °C’den yüksek), orta sıcaklık su sistemleri (120-180 °C) ve düşük sıcaklık su sistemleri (120 °C’den düşük) olmak üzere çalıştırılmaktadır. Her üç sistemde buhar fazı yoktur. Soğutma kapalı devre sistemleri, soğutma cihazı tarafından soğutulan suyu çevirmektedir. Su sıcaklık aralığı 4-13°C arasında değişmektedir. Soğutma kapalı devresindeki su hacmi ısıtma kapalı devre su hacmine göre fazladır. Kapalı devre su ihtiyacı az olduğundan sisteme çok az miktarda oksijen girmektedir. Devre blöf gerektirmez fakat hava tüp hatları gibi akış olmayan kısımlarda biriken safsızlıkları belirli aralıklarda boşaltmak gerekmektedir.